צוואה

צוואה זהו מסמך בו אדם יכול להורות ולצוות את אשר יעשה לאחר מותו בכל עזבונו, בכל רכושו לרבות נדל"ן, מטלטלין, כספים, זכויות ורכוש בכל מקום ומכל סוג שהוא.

כדי שצוואה תיכנס לתוקף לאחר פטירת המוריש, עליה לקבל תוקף של צו קיום צוואה מהרשם לענייני ירושה. את הצוואה מומלץ לערוך בעזרת עו"ד מומחה בתחום ובפרט כזה שיש לו ניסיון רב בעריכת צוואות ובמימושן לאחר פטירת המוריש.

חשיבות החתימה על צוואה

על פי חוק הירושה, היורשים על פי דין הם מי שהיה במות המוריש בן זוגו של המוריש, ילדי המוריש וצאצאיהם, הוריו וצאצאיהם והורי הוריו וצאצאיהם ואופן החלוקה בין היורשים על פי דין הינה כמפורט בחוק הירושה, אולם יש מקרים רבים שאדם רוצה לצוות שלאחר מותו יחולק עזבונו שלא על פי החלוקה הקבועה בחוק הירושה אלא על פי חלוקה שהוא בעצמו מעונין לחלק.

במצב שכזה יכול אדם לערוך צוואה ובה לצוות ליורשים שהוא מעונין להוריש להם ובאופן החלוקה שהוא מעונין לחלק. כתיבת צוואה באופן נכון יאפשר לאדם לדעת מראש שעזבונו יחולק לאחר מותו על פי רצונו, כל אדם בהתאם לרצונו.

למי מומלץ לערוך צוואה?

 • קביעת יורשים אחרים מהיורשים על פי דין.
 • קביעת אופן חלוקה אחר מירושה על פי דין.
 • מצמצם מחלוקות בין היורשים בהמשך.
 • מומלץ למי שמעונין להוריש הכל לבן זוגו ולא לילדיו.
 • מומלץ למי שרוצה להוריש הכל לילדיו ולא לבן זוגו.
 • מומלץ למי שרוצה להוריש רק לחלק מילדיו.
 • מומלץ למי שרוצה להוריש בחלקים לא שווים.
 • מומלץ למי שרוצה להוריש לילדים של בן זוגו.
 • מומלץ למי שרוצה לייחד נכסים.
 • מומלץ למי שרוצה להוריש לתאגיד.
 • בצוואה בעדים שני עדים ניטרליים שאחד מהם יכול ויהיה עורך הדין.
דילוג לתוכן