צוואה און ליין

שיחת טלפון או זום עם עורך הדין במסגרתה מוסר הלקוח לעורך הדין את כל הפרטים המתבקשים.
עורך הדין כותב את נוסח הצוואה בהתאם לרצון הלקוח ומעביר את הנוסח המתאים ללקוח בדואר אלקטרוני.
לאחר מכן הלקוח יכול להדפיס את הצוואה, לחתום בעצמו בפני שני עדים המוסכמים עליו ולהחתים אותם כעדים.

דילוג לתוכן