צוואה במשרד

תהליך גיבוש הצוואה מתבצע בשיחת טלפון או שיחת זום בין עורך הדין ללקוח.
לאחר גיבוש נוסח הצוואה יש צורך לתאם מפגש אחד בלבד במשרד לצורך חתימה על הצוואה.
ניתן לתאם את הגעת הלקוח למפגש עם עורך הדין במשרד עורך הדין ועם עד נוסף שעורך הדין יכול להביא לצורך החתמת הלקוח על הצוואה.

דילוג לתוכן